Green Parks affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hållbara garagefastigheter med hjälp av den senaste digitala tekniken och de absolut bästa tjänsterna för kunden.

Läs mer

Green Storage är Europas första helt digitala selfstorage. En smart plattform där hela kundresan sköts av kunden själv.

Läs mer

Green Property äger och förvaltar tredimensionella fastigheter, alltid med högt fokus på fastighetsutveckling.

Läs mer

Green PropTech är gruppens digitala innovationshub där man hela tiden söker nya vägar att med teknikens hjälp öka nyttan och lönsamheten på befintligt fastighetsbestånd.

Läs mer