Finansiell information

Green Group-koncernen förvärvar och förvaltar kommersiella fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Green Group-koncernen består av delkoncernerna: Green Park som äger och förvaltar garagefastigheter, Green Storage som bygger, äger och förvaltar storagefastigheter, Green Yield som äger och förvaltar tredimensionella fastigheter och bostadsrättslokaler samt Green Proptech AB som utvecklar mjukvara för fastighetsförvaltning samt äger aktier i teknikbolag med inriktning mot fastighetsbranschen.

Green Proptech-koncernen förvaltar även garagefastigheter till några av Sveriges största fastighetsägare av bostadsrättsföreningar.