Multiuse, hållbarhet och digitalisering är nyckelord som kommit att prägla företagsgruppen Green Group.

Gemensamt inom gruppen är att vi förädlar fastigheter och skapar långsiktiga värden genom att hitta synergier sinsemellan med hjälp av den senaste tekniken och rätt hyresgäster. En modell som visat sig ge bolagens hyresgäster utökad service och Green Group stabil tillväxt.

GREEN GROUP AB är en dynamisk företagsgrupp som under 2019 har gjort en mängd strategiska och spännande fastighetsförvärv och genomfört flera nytänkande uthyrningar. Gruppens signum har med åren blivit ”multiuse” vilket går ut på att få ut det bästa och det mesta ur varje fastighet. Gruppen består av fyra olika ben; Green Storage AB, Green Park AB, Green Yield AB och Green Proptech AB.

Green Storage AB bygger, äger och förvaltar heldigitala selfstorage-anläggningar och har revolutionerat selfstorage branschen med sin heldigitala produkt. Green Park AB äger och förvaltar garagefastigheter med fokus på hållbarhet, trygghet och digitalisering. Green Yield AB är specialiserat på att äga och förvalta centralt belägna 3D-fastigheter och Green Proptech investerar i fastighetsrelaterade tekniklösningar och söker efter lösningar som på ett modernt sätt kan öka nyttjande- och lönsamhetsgraden av Green Groups olika fastighetssegment.

FINANSIELL STYRKA. Koncernen har hög soliditet med trygga ägare. Vid 2019 års slut hade Green Group ett eget kapital på över 1,1 miljarder kronor och en balansomslutning på 2,3 miljarder kronor.

AFFÄRSMODELL. Affärsmodellen är väl beprövad efter 10 år och alla bolagen ligger i framkant med digitala lösningar i respektive bransch. Bolagen jobbar hela tiden med att hitta nya tekniska lösningar och har som ambition att vara marknadsledande när det kommer till digitalisering av fastigheter och fastighetsförvaltning inom den bransch man verkar.

ENGAGERAD OCH LÅNGSIKTIG FÖRVALTARE. Under ca 10 år har Green Group byggt upp en solid fastighetsportfölj och lanserat tekniskt avancerade plattformar för garage och selfstorage. Nu är fokus på förädling och tillväxt vilket görs genom att slutföra pågående projekt samtidigt som man hela tiden tittar på nya förvärv. Gemensamt inom gruppen är att vi förädlar fastigheter och skapar långsiktiga värden med hjälp av den senaste tekniken och rätt hyresgäster.